Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

carameltea
6407 4c1e 420
carameltea
6388 2cea 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
Sponsored post
feedback2020-admin

December 01 2017

9159 75a0 420
Reposted fromaisu aisu viamempra mempra

November 25 2017

carameltea
9622 36a2 420
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued
carameltea
0049 3969 420
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy viawszystkodupa wszystkodupa
carameltea
Tak właśnie robią młodzi ludzie. Ciągle na coś czekają. Wydaje im sie, że życie jeszcze się nie zaczęło. Że zacznie się za tydzień, za miesiąc, ale jeszcze nie teraz. A potem nagle człowiek robi się za stary i wtedy zadaje się sobie pytanie, czym było całe to czekanie. Ale wtedy jest już za późno.
— Izabela Sowa "Cierpkość wiśni"
Reposted fromniewinna niewinna viafoodforsoul foodforsoul
carameltea
Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd.
Odcinek z dnia: 2011.12.21
Reposted fromsaski saski viafoodforsoul foodforsoul

November 12 2017

carameltea
carameltea
- Więc wierzysz w drugą szansę? - Zagryzam usta.
- W drugą, trzecią, czwartą. Ile będzie trzeba. Pod warunkiem, że walczysz o właściwą osobę - dodaje.
— Stephanie Perkins ,,Lola i chłopak z sąsiedztwa"
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

November 01 2017

carameltea
0180 407f 420
carameltea
5971 298c 420
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaweheartit weheartit

October 31 2017

carameltea
2245 d643 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxxxkarmacoma xxxkarmacoma
carameltea
carameltea
carameltea
4489 ab15 420
When you meet him for the first time vs. When you get him to know better
Reposted fromkivlov kivlov viapl pl

October 27 2017

carameltea
Reposted fromFlau Flau viamempra mempra
carameltea
carameltea
3054 2094 420
Reposted fromodmienna odmienna viasilkydreams silkydreams
carameltea
0108 0fa2 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkydreams silkydreams

October 25 2017

2364 ea26 420
Reposted fromglowa glowa viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...