Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

carameltea
2374 c0a8 420
Reposted byRedHeadCathohshitStagevolldostjarlaxleckisbackOkruszek8agiennyJoschIsAGeeksucznikall-about-kateZerthin
carameltea
4742 c421 420
Reposted fromtfu tfu viaolgush olgush

September 21 2017

carameltea
3099 3325 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
carameltea
1415 6916 420
carameltea
3511 5e3d 420
carameltea

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viaoutoflove outoflove

September 17 2017

carameltea
7678 0fad 420
Reposted fromtgs tgs viabanka banka
2252 c4ed 420
Reposted fromzi zi viawszystkodupa wszystkodupa

September 10 2017

carameltea
4869 7f00 420
4713 9501 420
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaoutline outline
carameltea
4787 0cd1 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutline outline

August 19 2017

Daj mi znać kiedy już będę ważniejszy od reszty
@youtube (via namidacharu)
carameltea
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viatouchthesky touchthesky
carameltea
Odwaga to bycie szczerym z samym sobą.
— Mr. Robot
carameltea
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
     
Reposted fromlip lip viamoglismywszystko moglismywszystko
4875 5921 420
Reposted fromidiod idiod viawhereistheguru whereistheguru
6513 2081 420
Reposted fromamatore amatore viaolivierk olivierk
carameltea
8798 58e5 420
Reposted fromkaiee kaiee viaolivierk olivierk
carameltea
4244 690e 420
Reposted fromtfu tfu viamempra mempra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl