Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

carameltea
carameltea
carameltea
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaupinthesky upinthesky
carameltea
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown
Reposted fromnervure nervure viamslexi mslexi

February 26 2017

carameltea
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
carameltea
szacunek do samej siebie polega na tym że rezygnujesz z czegoś co Cię unieszczęśliwia
— wiem siostro, ale tak ciężko mi o nim zapomnieć..
carameltea
4827 bfe7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan

February 25 2017

carameltea
4224 a1d9 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiebitchdie diebitchdie
carameltea
7902 8f79 420
Reposted frommslexi mslexi

February 24 2017

7111 5510 420
carameltea
Reposted fromshakeme shakeme viahomczi homczi
carameltea
1825 8d05 420
Reposted fromdailylife dailylife vianezavisan nezavisan
carameltea
0864 aae1 420
Reposted fromscorpix scorpix viamslexi mslexi
carameltea
3312 844c 420
Reposted frombangarang bangarang viamslexi mslexi
carameltea
Obietnice nie podlegają zmieniającym się okolicznościom.
— wygrzebane z zeszyciku
Reposted frommankiller mankiller viamslexi mslexi
carameltea
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viamslexi mslexi
carameltea
1426 72a5 420
 THATS THE POINT.

February 23 2017

carameltea
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy
carameltea
2647 b630 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamslexi mslexi
carameltea
9316 319e 420
Reposted fromlovely-wildness lovely-wildness viamslexi mslexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl