Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

carameltea
3475 d763 420
Polish foreign policy
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viapl pl
carameltea
6282 9e09 420
Reposted fromczajnikq czajnikq vialittlefool littlefool

March 25 2017

carameltea
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaalicemeow alicemeow
carameltea
3666 eab1 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabanka banka
carameltea
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka vianezavisan nezavisan
carameltea
2864 7ddd 420
Reposted fromolakocie olakocie vianezavisan nezavisan

March 24 2017

carameltea
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
carameltea
7977 a07d 420
Reposted fromslodziak slodziak viawisniowysad wisniowysad
carameltea
7901 dd75 420
Reposted fromkarahippie karahippie viamslexi mslexi

March 23 2017

carameltea
9510 b0de 420
Reposted byuse-useless-mind use-useless-mind
carameltea
3299 7129 420
Reposted bySkydelannezavisancoolstorybro23laparisiennetoniewszystkoohhhdiebitchdie12czerwcaMonia94
carameltea
3258 2305 420
Reposted bysexlovenmagic sexlovenmagic
carameltea
3223 8526 420
carameltea
3031 9b55 420
carameltea
2870 532e 420
carameltea
2844 33ae 420
Reposted bySenyiaepiknowyourworth
carameltea
1654 c178 420
carameltea
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve vialitka litka

March 22 2017

4545 1641 420
Reposted fromsunlight sunlight viasexlovenmagic sexlovenmagic
carameltea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl